Archive | décembre, 2013

Lapriyè kanpay la

Lapriyè kanpay la

Publié le 11 décembre 2013 par webmaster

‘’YON SEL FANMI, TOUT MOUN JWENN MANJE/ GEN MANJE POU TOUT MOUN’’

Granmèt Bondye nou,  ou ba nou tout byen kreasyon an pou nou kapab pran swen tè a epi bay tèt nou manje gras a jenerozite l.

Ou voye sèl grenn pitit gason w lan pou l te vin fè l moun tankou nou epi pou aprann nou lalwa renmen w lan. Gras a lanmò l ak rezirèksyon l, nou vin tounen yon sèl fanmi

Jezi te konn pran ka sila yo ki pa genyen anyen pou yo manje. Se konsa li te fè ‘’5 pen ak 2 pwason’’ tounen yon pakèt manje  ki te plen vant plis pase 5 mil moun.

Men nou devan w ,Granmèt Bondye nou, ak tout feblès, peche ak erè nou yo, men nou plen ak lespwa pou nou pataje manje a ak tout manm gwo fanmi sa a.

Nan sajès/ bon konprann ou, tanpri ede  chèf gouvènman yo ak reskonsab konpayi yo epi tout sitwayen sou tè a jwenn  solisyon ki kòrèk epi ki chita sou solidarite  pou fini ak koze grangou a, etan  y ap asire yo tout pèp sou tè a gen dwa pou yo manje.

Konsa, n ap lapriye w, Bondye Gran Mèt nou, pou lè nou va rive devan w, n a kapab tankou ‘’yon sèl kòt fanmi’’ kote ‘’ tout moun jwenn manje’’, pa pouvwa Jezi Kri sovè nou an.

AMEN

 

Commentaire (0)

Propos de circonstance:Lancement de la campagne contre la faim

Propos de circonstance:Lancement de la campagne contre la faim

Publié le 11 décembre 2013 par webmaster

La campagne mondiale contre la faim lancée mardi par la confédération Caritas sur le thème « Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous », a été marquée par une conférence de presse en Haiti. En effet, Caritas-Haïti se dit déterminée à vaincre d’ici 2025 ce fléau qui ronge quotidiennement les tripes de milliers d’Haïtiens.

Commentaire (0)

Advertise Here

Photos via notre Flickr

Voir toutes les photos

Advertise Here